Hakkımızda

Anasayfa - Hakkımızda
Hedef ve Amaçlarımız

Çiftçimizin tamamen evraksız işlem yapması için gerekli alt yapıyı oluşturmak. Vatandaşların tarımsal faaliyetlerini tek bir çatı altında görmesini sağlamak. E-devlet aracılığı ile e-imza ve mobil imza kullanarak işlem yapmalarını sağlamak.

Vatandaşlarımızın Hizmetine Açılmış Sistemlerimiz
Bitkisel/Tarımsal
%93 Bitkisel Başvurular
%100 Tohum Üretici Belgesi
%86 Gübre Takip Sistemi
CBS Coğrafi Bilgiler Sistemi
%89 Tarım Parselleri
%95 Toplulaştırma
Hayvancılık Büyükbaş, Küçükbaş, Kanatlı ve Su
%96 Büyükbaş Hayvancılık
%85 Küçükbaş Hayvancılık