Tarım

Anasayfa - Tarım
Giriş İşlemleri Uygunluk Durumu
Süs Bitkisi Üretici Belgesi
Tohum Üretici Belgesi
Tohum Yetiştirici Belgesi
Kimyevi Gübre İthalat Uygunluk Belgesi
Toprak, Bitki, Sulama Suyu ve Zemin Mekaniği Analizlerinin Yapılması
Bitki Sağlık Sertifikası
Yağlı Lifli Tıbbi ve Aromatik Bitki Tohumları İçin Tarla Kontrol Raporu
Yemeklik Tane Baklagil ve Yem Bitkileri Tohumları İçin Tarla Kontrol Raporu
Tohumluk Sertifikasyon İşlemlerinde Tohumluk Beyanname Başvurularının Alınması