Veteriner

Anasayfa - Veteriner
Serbest Çalışan Veteriner Hekim Muayenehane Ruhsatı
Serbest Veteriner Hekimlere Suni Tohumlama ve/veya Embriyo Transferi İzni
Veteriner Sağlık Teknikerlerine/Teknisyenlerine Suni Tohumlama ve/veya Embriyo Transferi İzni
Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı Kuruluş İzni
Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı Açılma Raporu
Veteriner Tıbbi Ürün Üretim Yeri İzin Belgesi
Veteriner Hekim Poliklinik Ruhsatı
Veteriner Tıbbi Ürünler İçin İyi Üretim Uygulamaları Sertifikası (Good Manufacturing Practice-GMP Belgesi)
Hayvanlardan Elde Edilmiş Olan Tiftik veya Yapağılar İçin Veteriner Sağlık Raporu Başvurusu
İl Dışına Sevk Edilecek Küçükbaş Hayvanlar (Koyun-Keçi) İçin Veteriner Sağlık Raporu Başvurusu
Şirketler İçin Hayvanlardan Elde Edilmiş Olan Tiftik veya Yapağılar İçin Veteriner Sağlık Raporu Başvurusu